Federal Alliance of European Federalists

SOS EUROPA - EEN OPROEP TOT EENHEID

VOOR DE ZIEL VAN EUROPA EN HET LEVEN EN DE BESTAANSMIDDELEN VAN MILJOENEN EUROPEANEN

Kritieke beslissingen worden op kritieke momenten genomen en veranderen de loop van de geschiedenis. Wij roepen op tot een sprong voorwaarts in de Europese geschiedenis door de oprichting van een Europese Federatie, in eerste instantie tussen die landen en volkeren die thans, in een tijd van grote nood, niet goed door de Europese Unie worden bediend. Wij willen dat het Europese eenwordingsproject slaagt. Daartoe moet het rekening houden met de belangen en de aanpak van alle deelnemende landen. Als ten minste 9 EU-landen zich bij de federatie aansluiten, kan deze wettelijk worden erkend als een "vorm van nauwere samenwerking" in de zin van het Verdrag van Lissabon van de EU, waardoor een federale kern binnen de EU ontstaat.

Andere talen

Italiano

Ελληνικά

Français

Português

Español

Terwijl de Covid-19 pandemie zich over de wereld blijft verspreiden en dood en economische vernietiging veroorzaakt, woedt er ook een andere strijd: een strijd om de ziel van Europa.

In de EU-landen die het zwaarst door de ziekte zijn getroffen, heerst alom het gevoel dat Europese solidariteit en Europees leiderschap niet meer zijn dan hoogdravende woorden die niet worden omgezet in concrete actie wanneer dat het hardst nodig is. Ondanks enkele opmerkelijke uitzonderingen is de waarheid dat elk land aan zijn lot is overgelaten, zonder steun van de EU-broeders en -zusters, waaruit de broosheid van het Europese project blijkt.

Wat nog schadelijker is, is dat, nu de economie vrijwel tot stilstand is gekomen als gevolg van de door het virus opgelegde lockdown, sommige EU-partners weigeren de uitgifte van "coronabonds" te overwegen om liquiditeit te injecteren in het systeem in de gehele eurozone. De individuele regeringen worden dus aan hun lot overgelaten, beroofd van een basisinstrument van het overheidsbeleid - de regulering van de geldhoeveelheid en de verstrekking van stimuleringspakketten voor de economie. Een project dat is gebaseerd op wantrouwen en gebrek aan solidariteit, regelingen die slechts ten goede komen aan een deel en niet aan het geheel, kan niet lang standhouden.

Wij waarschuwen dan ook met klem voor de toekomst van het Europese project en roepen de leiders van de lidstaten en van de centrale EU-instellingen op om in het volle besef van hun historische verantwoordelijkheid rond de tafel te gaan zitten en een plan uit te werken dat ten goede zal komen aan alle Europese landen en burgers. Dit had gisteren moeten gebeuren, maar kan niet wachten tot morgen.

Wij roepen de leiders van de 14 EU-lidstaten die momenteel voorstander zijn van de "euro-obligaties" - Frankrijk, Italië, Spanje, België, Griekenland, Portugal, Slowakije, Ierland, Litouwen, Slovenië, Letland, Estland, Cyprus en Luxemburg - op om, met de steun van alle andere gelijkgestemde EU-landen, onmiddellijk maatregelen te nemen voor de oprichting van een Europese Federatie door de aanneming van een Federale Grondwet. Door aldus de krachten te bundelen en instellingen van werkelijke eenheid en wederzijdse steun tot stand te brengen, zal een dergelijke federatie in staat zijn met één stem te spreken in de Europese Raad en tegenover de andere EU-instellingen, met inbegrip van de Europese Centrale Bank en zelfs de rest van de wereld.

In een goed gestructureerde federatie garandeert een federale grondwet een duidelijke scheiding tussen de bevoegdheden van de federale organen en de bevoegdheden van de soevereine lidstaten. Een centraal federaal orgaan zorgt alleen voor de gemeenschappelijke belangen van alle de lidstaten en de burgers (burgerrechten, milieubescherming, het probleem van de klimaatverandering, de migrantencrisis, buitenlands beleid / defensie, de gemeenschappelijke munt en natuurlijk noodsituaties zoals de huidige Covid19-pandemie). Op alle andere gebieden blijven de lidstaten soeverein, met behoud van hun eigen instellingen, tradities, enz. Geen opt-outs, geen ruimte voor partijdig nationaal egoïsme.

Wij hopen dat alle EU-landen er uiteindelijk mee zullen instemmen zich aan te sluiten bij een meer hechte politieke entiteit van dit type. Voorlopig zijn het echter de landen die momenteel minder goed gediend zijn met de aanpak en het beleid van de EU, die de Federatie tot stand moeten brengen en moeten onderhandelen over verandering.31 maart 2020

Leo Klinkers, voorzitter en mede-oprichter van F.A.E.F. (Federale Alliantie van Europese Federalisten);

Lorenzo Sparviero, medeoprichter van de F.A.E.F. (Federale Alliantie van Europese Federalisten);

Michel Caillouët, medeoprichter van de F.A.E.F. (Federale Alliantie van Europese Federalisten);

Catherine Guibourg, medeoprichtster van de F.A.E.F. (Federale Alliantie van Europese Federalisten);

Peter Hovens, medeoprichter van de F.A.E.F. (Federale Alliantie van Europese Federalisten);

Mauro Casarotto, secretaris en mede-oprichter van F.A.E.F (Federale Alliantie van Europese Federalisten);

Georgios Kostakos, FOGGS (Foundation for Global Governance and Sustainability), uitvoerend directeur;

Martina Scaccabarozzi, + Europa Milano;

Koen van Bremen, Federalisme voor vrede;

Francesco Paolo Sgarlata, directeur van Europe Today.

nl_NLNederlands