Federal Alliance of European Federalists

SOS EUROOPPA - KEHOTUS YHTENÄISYYTEEN

EUROOPAN SIELUN JA MILJOONIEN EUROOPPALAISTEN ELÄMÄN JA TOIMEENTULON PUOLESTA.

Kriittisiä päätöksiä tehdään kriittisinä aikoina, ja ne muuttavat historian kulkua. Vaadimme harppausta eteenpäin Euroopan historiassa perustamalla Euroopan federaation aluksi niiden maiden ja kansojen välille, joita Euroopan unioni ei tällä hetkellä palvele hyvin, kun se on suuressa tarpeessa. Haluamme, että Euroopan yhdentymishanke onnistuu. Jotta se onnistuisi, siinä on otettava huomioon kaikkien osallistuvien maiden edut ja lähestymistavat. Jos vähintään yhdeksän EU-maata liittyy liittovaltioon, se voidaan tunnustaa oikeudellisesti EU:n Lissabonin sopimuksen mukaiseksi "tiiviimmäksi yhteistyömuodoksi", jolloin EU:n sisälle syntyy liittovaltiomainen ydin.

Muut kielet

Italiano

Ελληνικά

Français

Português

Español

Samalla kun Covid-19-pandemia leviää ympäri maailmaa aiheuttaen kuolemaa ja taloudellista tuhoa, käydään myös toista taistelua: taistelua Euroopan sielusta.

Taudista pahiten kärsivissä EU-maissa vallitsee laajalti tunne, että eurooppalainen solidaarisuus ja johtajuus ovat vain mahtipontisia sanoja, jotka eivät näy konkreettisina toimina silloin, kun niitä eniten tarvitaan. Muutamista merkittävistä poikkeuksista huolimatta totuus on, että jokainen maa on jätetty oman onnensa nojaan ilman EU:n veljien ja sisarten tukea, mikä osoittaa eurooppalaisen hankkeen haurauden.

Vielä vahingollisempaa on se, että kun talous on käytännössä pysähdyksissä viruksen aiheuttaman lukituksen vuoksi, tietyt EU:n kumppanit kieltäytyvät harkitsemasta "koronavelkakirjojen" liikkeeseenlaskua likviditeetin lisäämiseksi koko euroalueen järjestelmään. Näin yksittäiset hallitukset jäävät oman onnensa nojaan, koska ne ovat vailla julkisen politiikan perusvälineitä - rahan määrän sääntelyä ja talouden elvytyspakettien tarjoamista. Epäluottamuksen ja solidaarisuuden puutteen varaan rakennettu hanke, järjestelyt, jotka hyödyttävät vain osaa eivätkä kokonaisuutta, eivät voi kestää pitkään.

Siksi annamme jyrkän varoituksen Eurooppa-hankkeen tulevaisuudesta ja kehotamme jäsenvaltioiden ja EU:n keskeisten toimielinten johtajia istumaan alas historiallisen vastuunsa mukaisesti ja laatimaan suunnitelman, joka hyödyttää seuraavia tahoja kaikki Euroopan maat ja kansalaiset. Tämän olisi pitänyt tapahtua jo eilen, mutta se ei voi odottaa yli huomisen.

Kehotamme 14 EU:n jäsenvaltion - Ranska, Italia, Espanja, Belgia, Kreikka, Portugali, Slovakia, Irlanti, Liettua, Slovenia, Latvia, Viro, Kypros, Luxemburg, Ranska, Italia, Espanja, Irlanti, Liettua, Slovenia, Latvia, Viro, Kypros ja Luxemburg - johtajia, jotka tällä hetkellä kannattavat eurobondeja, ryhtymään välittömästi toimiin Euroopan federaation perustamiseksi hyväksymällä seuraavat asiakirjat Liittovaltion perustuslaki. Yhdistämällä voimansa ja luomalla aidosti yhtenäisiä ja toisiaan tukevia toimielimiä tällainen liitto pystyy puhumaan yhdellä äänellä Eurooppa-neuvostossa ja suhteessa muihin EU:n toimielimiin, myös Euroopan keskuspankkiin ja jopa muuhun maailmaan.

Asianmukaisesti jäsennellyssä liittovaltiossa liittovaltion perustuslaki takaa selkeän jaon liittovaltion elinten toimivallan ja suvereenien jäsenvaltioiden toimivallan välillä. Liittovaltion keskuselin huolehtii vain yhteiset intressit of kaikki jäsenvaltiot ja kansalaiset (kansalaisoikeudet, ympäristönsuojelu, ilmastonmuutosongelma, siirtolaiskriisi, ulkopolitiikka/puolustus, yhteinen valuutta ja tietenkin hätätilanteet, kuten nykyinen Covid19-pandemia). Kaikilla muilla aloilla jäsenvaltiot pysyvät suvereeneina ja säilyttävät omat instituutionsa, perinteensä jne. Ei opt-out-mahdollisuuksia, ei tilaa puolueelliselle kansalliselle itsekkyydelle.

Toivomme, että lopulta kaikki EU-maat suostuvat liittymään tällaiseen tiiviimpään poliittiseen kokonaisuuteen. Toistaiseksi kuitenkin niiden maiden, joita EU:n lähestymistavat ja politiikat eivät tällä hetkellä palvele yhtä hyvin, on oltava niitä, jotka luovat liittovaltion ja neuvottelevat muutoksesta.maaliskuun 31., 2020

Leo Klinkers, F.A.E.F.:n (Federal Alliance of European Federalists) puheenjohtaja ja toinen perustaja;

Lorenzo Sparviero, F.A.E.F.:n (Federal Alliance of European Federalists) toinen perustaja;

Michel Caillouët, F.A.E.F.:n (Federal Alliance of European Federalists) toinen perustaja;

Catherine Guibourg, F.A.E.F.:n (Federal Alliance of European Federalists) toinen perustaja;

Peter Hovens, F.A.E.F.:n (Federal Alliance of European Federalists) toinen perustaja;

Mauro Casarotto, F.A.E.F.:n (Federal Alliance of European Federalists) sihteeri ja toinen perustaja;

Georgios Kostakos, FOGGS (Foundation for Global Governance and Sustainability), toiminnanjohtaja;

Martina Scaccabarozzi, + Europa Milano;

Koen van Bremen, Federalism for Peace;

Francesco Paolo Sgarlata, Europe Today -ohjelman johtaja.

fiSuomi