Federal Alliance of European Federalists

SOS EUROPE - EN OPFORDRING TIL SAMMENHOLD

FOR EUROPAS SJÆL OG MILLIONER AF EUROPÆERES LIV OG LEVEBRØD

Kritiske beslutninger træffes på kritiske tidspunkter og ændrer historiens gang. Vi opfordrer til et spring fremad i den europæiske historie gennem oprettelsen af en europæisk føderation, i første omgang mellem de lande og befolkninger, der i øjeblikket ikke er godt hjulpet af EU i en tid med et stort behov. Vi ønsker, at det europæiske foreningsprojekt skal lykkes. Hvis det skal lykkes, skal der tages hensyn til alle deltagende landes interesser og tilgange. Hvis mindst 9 EU-lande tilslutter sig føderationen, kan den juridisk anerkendes som en "forstærket samarbejdsform" i henhold til EU's Lissabontraktat og dermed skabe en føderal kerne inden for EU.

Andre sprog

Italiano

Ελληνικά

Français

Português

Español

Mens Covid-19-pandemien fortsætter med at sprede sig rundt om i verden og forårsager død og økonomisk ødelæggelse, er der også en anden kamp i gang: en kamp om Europas sjæl.

I de EU-lande, der er hårdest ramt af sygdommen, er der en udbredt følelse af, at europæisk solidaritet og lederskab kun er store ord, der ikke udmønter sig i konkret handling, når der er mest brug for det. Trods nogle bemærkelsesværdige undtagelser er sandheden, at hvert enkelt land er blevet overladt til sig selv uden støtte fra EU's brødre og søstre, hvilket viser, hvor skrøbeligt det europæiske projekt er.

Endnu mere skadeligt er det, at visse EU-partnere, hvor økonomien stort set er gået i stå på grund af den lukning, som viruset har nødvendiggjort, nægter at overveje at udstede "coronabonds" for at tilføre likviditet til systemet i hele euroområdet. De enkelte regeringer er således overladt til sig selv og er berøvet et grundlæggende redskab i den offentlige politik - regulering af pengemængden og tilvejebringelse af stimuleringspakker til økonomien. Et projekt, der er bygget på mistillid og manglende solidaritet, ordninger, der kun er til gavn for en del og ikke for alle, kan ikke holde i længden.

Vi advarer derfor kraftigt om det europæiske projekts fremtid og opfordrer lederne af medlemsstaterne og de centrale EU-institutioner til at sætte sig ned i fuld bevidsthed om deres historiske ansvar og udarbejde en plan, som vil gavne alle europæiske lande og borgere. Det burde være sket i går, men det kan ikke vente til i morgen.

Vi opfordrer lederne af de 14 EU-medlemsstater, der i øjeblikket går ind for "euroobligationer" - Frankrig, Italien, Spanien, Belgien, Grækenland, Portugal, Slovakiet, Irland, Litauen, Slovenien, Letland, Estland, Cypern og Luxembourg - til med støtte fra andre ligesindede EU-lande at træffe øjeblikkelige foranstaltninger til at etablere en europæisk føderation gennem vedtagelse af en Forbundsforfatningen. Ved således at forene kræfterne og skabe institutioner med reel enhed og gensidig støtte vil en sådan føderation kunne tale med én stemme i Det Europæiske Råd og over for de andre EU-institutioner, herunder Den Europæiske Centralbank og endog resten af verden.

I en korrekt opbygget føderation sikrer en forbundsforfatning en klar opdeling mellem de føderale organers beføjelser og de suveræne medlemsstaters beføjelser. Et centralt føderalt organ tager sig kun af de fælles interesser på alle medlemsstaterne og borgerne (borgerrettigheder, miljøbeskyttelse, problemet med klimaændringer, migrantkrisen, udenrigspolitik/forsvar, den fælles valuta og naturligvis nødsituationer som den aktuelle Covid19-pandemi). På alle andre områder vil medlemsstaterne forblive suveræne og beholde deres egne institutioner, traditioner osv. Ingen opt-out-muligheder, ingen plads til partipolitisk, nationalt drevet egoisme.

Vi håber, at alle EU-landene i sidste ende vil blive enige om at tilslutte sig en mere tættere politisk enhed af denne art. Indtil videre må de lande, der i øjeblikket er mindre godt tjent med EU's fremgangsmåder og politikker, imidlertid være dem, der skaber føderationen og forhandler om forandringer.31. marts 2020

Leo Klinkers, formand og medstifter af F.A.E.F. (Federal Alliance of European Federalists);

Lorenzo Sparviero, medstifter af F.A.E.F. (Federal Alliance of European Federalists);

Michel Caillouët, medstifter af F.A.E.F. (Federal Alliance of European Federalists);

Catherine Guibourg, medstifter af F.A.E.F. (Federal Alliance of European Federalists);

Peter Hovens, medstifter af F.A.E.F. (Federal Alliance of European Federalists);

Mauro Casarotto, sekretær og medstifter af F.A.E.F. (Federal Alliance of European Federalists);

Georgios Kostakos, FOGGS (Foundation for Global Governance and Sustainability), administrerende direktør;

Martina Scaccabarozzi, + Europa Milano;

Koen van Bremen, Føderalisme for fred;

Francesco Paolo Sgarlata, direktør for Europe Today.

da_DKDansk