Federal Alliance of European Federalists

SOS EUROPE - POZIV K ENOTNOSTI

ZA DUŠO EVROPE TER ŽIVLJENJE IN PREŽIVETJE MILIJONOV EVROPEJCEV

Odločilne odločitve se sprejemajo v kritičnih trenutkih in spreminjajo tok zgodovine. Pozivamo k skoku naprej v evropski zgodovini z ustanovitvijo evropske federacije, sprva med tistimi državami in narodi, ki jim Evropska unija v času, ko to nujno potrebujejo, ne služi najbolje. Želimo si, da bi projekt evropskega združevanja uspel. Da bi to dosegli, je treba upoštevati interese in pristope vseh sodelujočih držav. Če se federaciji pridruži vsaj devet držav EU, jo bo mogoče pravno priznati kot "okrepljeno obliko sodelovanja" v skladu z Lizbonsko pogodbo EU in tako ustvariti federalno jedro znotraj EU.

Drugi jeziki

Italiano

Ελληνικά

Français

Português

Español

Medtem ko se pandemija Covid-19 širi po svetu in povzroča smrt in gospodarsko uničenje, poteka še ena bitka: bitka za dušo Evrope.

V državah EU, ki jih je bolezen najbolj prizadela, je razširjen občutek, da sta evropska solidarnost in vodstvo le velikopotezne besede, ki se ne spremenijo v konkretne ukrepe, ko so ti najbolj potrebni. Kljub nekaterim pomembnim izjemam je resnica takšna, da je bila vsaka država prepuščena sama sebi, brez podpore bratov in sester iz EU, kar kaže na krhkost evropskega projekta.

Še bolj škodljivo pa je, da nekatere partnerice v EU zaradi blokade, ki jo je povzročil virus, zavračajo možnost, da bi izdale "kronske obveznice", ki bi v sistem evroobmočja vnesle likvidnost, saj je gospodarstvo zaradi blokade, ki jo je zahteval virus, praktično zastalo. Tako so posamezne vlade prepuščene same sebi, prikrajšane za osnovno orodje javne politike - uravnavanje ponudbe denarja in zagotavljanje paketov spodbud za gospodarstvo. Projekt, ki temelji na nezaupanju in pomanjkanju solidarnosti ter na dogovorih, ki koristijo le delu in ne celoti, ne more dolgo trajati.

Zato opozarjamo na prihodnost evropskega projekta in pozivamo voditelje držav članic in osrednjih institucij EU, naj se v celoti zavedajo svoje zgodovinske odgovornosti in pripravijo načrt, ki bo koristil vse evropske države in državljani.. To bi se moralo zgoditi že včeraj, vendar ne more čakati na jutri.

Pozivamo voditelje 14 držav članic EU, ki trenutno podpirajo "evroobveznice" - Francijo, Italijo, Španijo, Belgijo, Grčijo, Portugalsko, Slovaško, Irsko, Litvo, Slovenijo, Latvijo, Estonijo, Ciper in Luksemburg -, da ob podpori vseh drugih podobno mislečih držav EU nemudoma sprejmejo ukrepe za vzpostavitev evropske federacije s sprejetjem Zvezna ustava. Z združevanjem moči in vzpostavljanjem institucij, ki bodo resnično enotne in vzajemno podprte, bo takšna federacija lahko enotno nastopala v Evropskem svetu in v odnosu do drugih institucij EU, vključno z Evropsko centralno banko in celo preostalim svetom.

V pravilno strukturirani federaciji zvezna ustava zagotavlja jasno razmejitev med pristojnostmi zveznih organov in pristojnostmi suverenih držav članic. Osrednji zvezni organ skrbi le za skupni interesi na spletnem mestu . vse držav članic in državljanov (državljanske pravice, varstvo okolja, problem podnebnih sprememb, migrantska kriza, zunanja politika/obramba, skupna valuta in seveda izredne razmere, kot je sedanja pandemija Covid19). Na vseh drugih področjih bodo države članice ostale suverene, ohranile bodo svoje institucije, tradicije itd. Nobenih izvzetja, nobenega prostora za strankarski egoizem na nacionalni ravni.

Upamo, da se bodo sčasoma vse države EU strinjale, da se pridružijo tesnejšemu političnemu subjektu te vrste. Za zdaj pa bodo morale tiste države, ki jim pristopi in politike EU trenutno slabše služijo, same poskrbeti za nastanek federacije in se pogajati o spremembah.marec 31st, 2020

Leo Klinkers, predsednik in soustanovitelj F.A.E.F. (Zvezna zveza evropskih federalistov);

Lorenzo Sparviero, soustanovitelj F.A.E.F. (Zvezna zveza evropskih federalistov);

Michel Caillouët, soustanovitelj Zveze evropskih federalistov (F.A.E.F.);

Catherine Guibourg, soustanoviteljica F.A.E.F. (Zvezna zveza evropskih federalistov);

Peter Hovens, soustanovitelj F.A.E.F. (Zvezna zveza evropskih federalistov);

Mauro Casarotto, sekretar in soustanovitelj F.A.E.F (Zvezna zveza evropskih federalistov);

Georgios Kostakos, FOGGS (Fundacija za globalno upravljanje in trajnost), izvršni direktor;

Martina Scaccabarozzi, + Europa Milano;

Koen van Bremen, Federalizem za mir;

Francesco Paolo Sgarlata, direktor Europe Today.

sl_SISlovenščina