Federal Alliance of European Federalists

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de Federal Alliance of European Federalists (FAEF, www.faef.eu). Daarin staat welke persoonlijke en organisatorische informatie wij verzamelen over personen en organisaties die met ons interageren en hoe wij die gebruiken.

Opmerkingen of vragen over dit beleid kunnen worden gericht aan contact ons

1. Gegevens die wij verwerken

Doel

Gegevens (hoofdelementen)

Basis

1. Welke gegevens gebruikt u?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Website bezoekers

IP-adres

Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken

Klanten die zich registreren

Naam Contactpersoon

Naam Bedrijf


Adres Bedrijf


E-mail bedrijf

Wachtwoord

Telefoon

om de contactpersoon te identificeren en te adresseren

Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Om u een bevestiging te sturen van de inschrijving op de website en van geplaatste bestellingen, om u toegang te geven tot de opleidingen om u de factuur te sturen, om u e-mail nieuwsbrieven te sturen indien u zich ingeschreven heeft of indien u een afspraak met ons plant, voor
verdere correspondentie.

Om uw account te beveiligen en alleen u toegang te geven tot uw account.

Om contact met u op te nemen in geval van vragen en voor klantenenquêtes.

Via de website gegenereerde gegevens

Orde echtscheiding


Factuurgegevens

Om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor factureringsdoeleinden, voor onze administratie.

(bestelde producten en kosten daarvan, naam van de persoon, naam van het bedrijf, adres van het bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen. Om met u te corresponderen.

2. Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken op een manier die passend is gezien de basis waarop die gegevens zijn verzameld, zoals uiteengezet in de bovenstaande tabel.
Wij kunnen uw persoonlijke informatie bijvoorbeeld gebruiken om:

 • te antwoorden op vragen die u ons stuurt;
 • wanneer u daarmee specifiek hebt ingestemd, u per e-mail marketingcommunicatie te sturen over ons werk waarvan wij denken dat het voor u interessant kan zijn;
 • registreer uw aanwezigheid op een van onze evenementen;
 • donaties of andere transacties die u initieert te verwerken.

Uw gegevens worden veilig opgeslagen overeenkomstig ons interne beleid inzake gegevensbescherming.

3. Wanneer wij uw gegevens delen

Wij zullen uw gegevens niet delen met derden voor hun marketingdoeleinden. Wij zullen uw gegevens alleen delen in de volgende omstandigheden:

 • wij een beroep doen op een derde uitsluitend om namens ons gegevens te verwerken en wij met die derde een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten die voldoet aan onze wettelijke verplichtingen in verband met het gebruik van derde gegevensverwerkers; of
 • wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te delen.

Onze e-mail marketing provider is ConvertKit. Hun privacybeleid is hier beschikbaar: https://convertkit.com/privacy/

4. Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij nemen de beginselen van gegevensminimalisering en -verwijdering serieus en hebben een intern beleid om ervoor te zorgen dat wij alleen om de minimale hoeveelheid gegevens voor het bijbehorende doel vragen en die gegevens onmiddellijk verwijderen zodra zij niet langer nodig zijn.

U kunt op elk moment verzoeken om van onze mailinglijst te worden verwijderd door contact met ons op te nemen via peter@faef.eu of door te klikken op de link "unsubscribe" onderaan onze e-mails. Wij verbinden ons ertoe dergelijke verzoeken onmiddellijk te behandelen.

5. Hoe wij uw gegevens beschermen

Will zal ervoor zorgen dat uw gegevens worden verwerkt op een wijze die een passende beveiliging waarborgt:

 • Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens veilig worden opgeslagen met behulp van moderne software die up-to-date wordt gehouden.
 • De toegang tot persoonsgegevens wordt beperkt tot het personeel dat toegang nodig heeft en er moet worden gezorgd voor passende beveiliging om ongeoorloofde uitwisseling van informatie te voorkomen.
 • Wanneer persoonsgegevens worden gewist, moet dit op een veilige manier gebeuren, zodat de gegevens niet meer terug te halen zijn.
 • Er wordt voorzien in adequate oplossingen voor back-up en noodherstel.

6. Rechten die u heeft op uw gegevens

U hebt een reeks rechten op uw gegevens, waaronder de volgende:

 • Wanneer de gegevensverwerking op toestemming is gebaseerd, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken en zullen wij het u zo gemakkelijk mogelijk maken om dit te doen (bijvoorbeeld door links naar "unsubscribe" onderaan al onze marketingmails te plaatsen).
 • U hebt het recht om te vragen dat uw gegevens worden gecorrigeerd en/of gewist.
 • U hebt recht op toegang tot uw informatie.
 • U hebt het recht een klacht in te dienen als u vindt dat uw rechten zijn geschonden.

Indien u toegang wenst te krijgen tot de hierboven opgesomde rechten, of tot andere wettelijke rechten die u op grond van de huidige wetgeving op uw gegevens hebt, kunt u contact met ons opnemen via peter@faef.eu.

Wij wijzen u erop dat wij sommige diensten niet meer aan u kunnen leveren als wij een beroep doen op sommige van deze rechten, zoals het recht op het wissen van uw gegevens. Waar mogelijk zullen wij echter altijd proberen een maximale toegang tot uw rechten mogelijk te maken en tegelijkertijd zoveel mogelijk diensten aan u te blijven leveren.

7. Cookies & gebruik tracking

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat op uw computer wordt gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden door veel websites gebruikt en kunnen een aantal dingen doen, bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden, registreren wat u in uw winkelmandje hebt gestopt en het aantal mensen tellen dat een website bekijkt.

Wanneer cookies worden gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen, vermelden wij deze doeleinden in punt 1 hierboven, samen met andere persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij gebruiken echter ook enkele cookies die geen persoonsgegevens verzamelen, maar die ons wel helpen anonieme informatie te verzamelen over hoe mensen onze website gebruiken. Wij gebruiken Google Analytics voor dit doel. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies, die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. De door Google Analytics verzamelde informatie over het gebruik van onze website is niet persoonlijk identificeerbaar. De gegevens worden anoniem verzameld, door Google opgeslagen en door ons gebruikt om rapporten over het gebruik van de website op te stellen. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op http://www.google.com/privacypolicy.html.

8. Wijzigingen

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en zullen de meest recente versie op onze website publiceren. Als een wijziging uw rechten aanzienlijk beperkt, zullen wij de mensen op de hoogte brengen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben en die worden beïnvloed.

nl_NLNederlands