Federal Alliance of European Federalists

SOS EURÓPA - VÝZVA NA JEDNOTU

ZA DUŠU EURÓPY A ŽIVOTY A ŽIVOBYTIE MILIÓNOV EURÓPANOV

Kritické rozhodnutia sa prijímajú v kritických časoch a menia chod dejín. Vyzývame na skok vpred v európskych dejinách prostredníctvom vytvorenia Európskej federácie, spočiatku medzi tými krajinami a národmi, ktorým Európska únia v súčasnosti v čase, keď to veľmi potrebujú, neposkytuje dostatočné služby. Chceme, aby bol projekt európskeho zjednotenia úspešný. Aby sa tak stalo, musí zohľadňovať záujmy a prístupy všetkých zúčastnených krajín. Ak sa k federácii pripojí aspoň 9 krajín EÚ, môže byť právne uznaná ako "posilnená forma spolupráce" podľa Lisabonskej zmluvy EÚ, čím sa vytvorí federálne jadro v rámci EÚ.

Ostatné jazyky

Italiano

Ελληνικά

Français

Português

Español

Zatiaľ čo sa pandémia Covid-19 šíri po celom svete a spôsobuje smrť a hospodársku deštrukciu, prebieha aj iný boj: boj o dušu Európy.

V krajinách EÚ najviac postihnutých touto chorobou prevláda pocit, že európska solidarita a vodcovstvo sú len veľkolepé slová, ktoré sa nepremietajú do konkrétnych krokov, keď sú najviac potrebné. Napriek niektorým významným výnimkám je pravda taká, že každá krajina bola ponechaná sama na seba, bez podpory bratov a sestier z EÚ, čo ukazuje krehkosť európskeho projektu.

Ešte škodlivejšie je, že v situácii, keď sa ekonomika prakticky zastavila v dôsledku zablokovania, ktoré si vyžiadal vírus, niektorí partneri EÚ odmietajú uvažovať o vydaní tzv. korunových dlhopisov na dodanie likvidity do systému celej eurozóny. Jednotlivé vlády sú tak odkázané samy na seba, zbavené základného nástroja verejnej politiky - regulácie peňažnej zásoby a poskytovania stimulačných balíkov pre ekonomiku. Projekt postavený na nedôvere a nedostatku solidarity, na opatreniach, z ktorých má prospech len časť, a nie celok, nemôže dlho vydržať.

Preto vyslovujeme vážne varovanie pred budúcnosťou európskeho projektu a vyzývame vedúcich predstaviteľov členských štátov a ústredných inštitúcií EÚ, aby si plne uvedomili svoju historickú zodpovednosť a vypracovali plán, ktorý bude prínosom pre všetky európske krajiny a občania. Malo sa to stať už včera, ale nemôže to čakať dlhšie ako do zajtra.

Vyzývame vedúcich predstaviteľov 14 členských štátov EÚ, ktoré v súčasnosti podporujú "eurobondy" - Francúzska, Talianska, Španielska, Belgicka, Grécka, Portugalska, Slovenska, Írska, Litvy, Slovinska, Lotyšska, Estónska, Cypru a Luxemburska - aby s podporou všetkých ostatných podobne zmýšľajúcich krajín EÚ prijali okamžité opatrenia na vytvorenie európskej federácie prostredníctvom prijatia Federálna ústava. Spojením síl a vytvorením inštitúcií skutočnej jednoty a vzájomnej podpory bude môcť takáto federácia vystupovať jednotne v Európskej rade a vo vzťahu k ostatným inštitúciám EÚ vrátane Európskej centrálnej banky a dokonca aj vo svete.

V správne štruktúrovanej federácii federálna ústava zaručuje jasné rozdelenie právomocí federálnych orgánov a právomocí suverénnych členských štátov. Ústredný federálny orgán sa stará len o spoločné záujmy z všetky členských štátov a občanov (občianske práva, ochrana životného prostredia, problém zmeny klímy, migračná kríza, zahraničná politika/obrana, spoločná mena a samozrejme mimoriadne situácie, ako je súčasná pandémia Covid19). Vo všetkých ostatných oblastiach zostanú členské štáty suverénne, zachovajú si svoje vlastné inštitúcie, tradície atď. Žiadne výnimky, žiadny priestor pre stranícky národne motivovaný egoizmus.

Dúfame, že sa nakoniec všetky krajiny EÚ dohodnú na vstupe do tesnejšieho politického celku tohto druhu. V súčasnosti však budú musieť byť tie krajiny, ktorým prístupy a politiky EÚ v súčasnosti prospievajú menej, tými, ktoré federáciu vytvoria a budú rokovať o zmene.marec 31st, 2020

Leo Klinkers, prezident a spoluzakladateľ F.A.E.F. (Federálna aliancia európskych federalistov);

Lorenzo Sparviero, spoluzakladateľ F.A.E.F. (Federálna aliancia európskych federalistov);

Michel Caillouët, spoluzakladateľ F.A.E.F. (Federálna aliancia európskych federalistov);

Catherine Guibourg, spoluzakladateľka F.A.E.F. (Federálnej aliancie európskych federalistov);

Peter Hovens, spoluzakladateľ F.A.E.F. (Federálna aliancia európskych federalistov);

Mauro Casarotto, tajomník a spoluzakladateľ F.A.E.F (Federálna aliancia európskych federalistov);

Georgios Kostakos, výkonný riaditeľ FOGGS (Nadácia pre globálne riadenie a udržateľnosť);

Martina Scaccabarozzi, + Europa Milano;

Koen van Bremen, Federalizmus pre mier;

Francesco Paolo Sgarlata, riaditeľ Europe Today.

sk_SKSlovenčina