23 januari

0 opmerkingen

Voortgangsverslag van de Conventie van de burgers 19

Door Leo Klinkers

23 januari 2022


Beste leden van de Burgerconventie,

Dank u voor uw waardevolle suggesties voor de wijziging van artikel IV - Organisatie van de uitvoerende macht, stuur ik u door middel van dit voortgangsverslag 19 Artikel IV, in de gewijzigde versie van 22 januari 2022. Zie de bijlage. In de nu ingaande tweede week kunt u in het Discussieforum suggesties doen voor verdere verbetering van dit artikel IV.

In dit voortgangsverslag 19 wenst de Raad kort commentaar te geven op enkele van de voorstellen.

1. Nationaliteit-staatsburgerschap
Een belangrijk aspect bleek de discussie te zijn over natie - nationaliteit - burgerschap - seculiere republiek. Strikt genomen is dit een onderwerp dat thuishoort in artikel I, clausule 1, en de toelichting daarop. Het hoort niet thuis in artikel IV. Met behulp van de inzichten van het Discussieforum over artikel IV hebben wij artikel I op dit punt aanzienlijk verbeterd. Om die reden is dit verbeterd Artikel I is ook bijgevoegd. Zie niet alleen de vetgedrukte tekst van het artikel, maar ook de toelichting. 

Terzijde wijzen wij er nogmaals op dat alle gewijzigde artikelen voorlopig zijn. Dit houdt in dat wij reeds besproken artikelen verder zullen verbeteren indien de verbetering van latere artikelen daartoe aanleiding geeft.

2. Geen kopie van de grondwet van de VS
Een ander belangrijk aspect is de opmerking van DF dat onze grondwet niet moet worden gezien als een kopie van de Amerikaanse. Het lijkt ons goed nog eens te wijzen op de relatie tussen onze grondwet en die van de VS.

Wij zijn bezig met wetenschappelijke ontwikkeling. Regel 1 van de wetenschappelijke methodologie zegt: kijk naar een bestaand standpunt en probeer het te verbeteren met betere feiten en argumenten. Wij hebben besloten te kijken naar 's werelds eerste federale grondwet, die van de Conventie van Philadelphia van 1787; filosofisch, constitutioneel en institutioneel een revolutionaire verbetering van wat er op dat moment bestond in de wereld van de constitutionele ontwerpen van de democratie. Niet alleen vanwege de incorporatie van de trias politica, maar ook en vooral omdat er voor het eerst een ingenieus systeem van checks and balances was ontworpen om de trias politica in de praktijk te laten werken.  

Alle pogingen sinds 1800 om Europa te federaliseren zijn mislukt. Opmerkelijk is dat zij één ding gemeen hebben: geen enkele poging heeft de eerste en succesvolle methodologie van de Conventie van Philadelphia als benchmark gebruikt. Benchmarking is de term voor het proces waarbij men kijkt naar een geslaagde prestatie, wat men daarvan kan leren, hoe men die kan verbeteren en zo een beter product kan maken: a) regel 1 van de wetenschappelijke methodologie, b) benchmarking maar ook c) Karl Poppers 'trial motivation and error elimination' zijn in wezen hetzelfde: een standpunt durven innemen, met betere feiten en argumenten komen en zo een beter standpunt verwerven. Dat is de leidende drijfveer van FAEF bij het opzetten van de Burgerconventie: kijk naar ons ontwerp (dat in 20212-2013 door Klinkers en Tombeur is gemaakt en dat toen al een aanzienlijke verbetering was ten opzichte van de Amerikaanse grondwet) en durf verdere verbeteringen aan te brengen. Dat is wat de Citizens' Convention doet. Dit aspect van onze geboorteakte als model - te verbeteren - door onze federale grondwet te laten uitwissen is wetenschappelijk onverdedigbaar. 

Wij werken aan een revolutionaire federale grondwet die in alle opzichten Europees is, verrijkt met waardevolle aspecten van andere grondwetten: VS, Zwitserland, Canada, India, Duitsland.

3. Goedkeuring van het Zwitserse systeem voor de verkiezing van de president en de samenstelling/werking van de uitvoerende macht
Tenslotte is er het voorstel om de verkiezing van de president, de samenstelling van de uitvoerende macht en de wijze van besluitvorming te baseren op de Zwitserse grondwet. De politieke wanorde die thans in Amerika heerst, wordt ten onrechte toegeschreven aan de Amerikaanse grondwet. 

De Amerikaanse grondwet is nog steeds solide vanwege het ingenieuze systeem van checks and balances, bedacht door de Conventie van Philadelphia van 1787 en vervolgens versterkt door de aanneming van enkele amendementen: geen van de drie machten van de staat mag absolute macht verwerven. Zoals reeds beschreven, zowel in ons ontwerp van federale grondwet als in documenten zoals de "Constitutional and Institutional Toolkit for Establishing the Federal United States of Europe", voorkomt dit systeem van "checks and balances" dat de president zich ontwikkelt tot een alleenheerser. Dat zou alleen kunnen gebeuren door misbruik van noodwetten. Dat is geen grondwettelijke kwestie, maar een kwestie van wetgeving. Dat mogelijke misbruik is overigens besproken in de aanloop naar de bestorming van het Capitool op 6 januari, maar kennelijk niet opportuun geacht door Trump. Lerend van de Amerikaanse geschiedenis en recente ontwikkelingen hebben wij besloten de scheiding der machten te versterken en onze Europese federale grondwet te verrijken met elementen van deliberatieve democratie en directe democratie. Hierdoor wordt nog meer controle toegevoegd aan de uitvoerende macht. 

De oorzaak van de huidige politieke wanorde in de VS is het districtsgeoriënteerde kiesstelsel, dat leidt tot een tweepartijenstelsel (in de wetenschap bekend als een "spoil system") met als pathologisch neveneffect het gebruik van Gerrymandering, een instrument van een dominante politieke partij om de districtsgrenzen te herzien ten gunste van een goed electoraal resultaat voor die partij. We hebben dit gecorrigeerd met artikel II van onze Grondwet. 

De goedkeuring van het Zwitserse model voor de samenstelling en de werking van de uitvoerende macht kan ook om andere redenen niet worden overgenomen. Het Zwitserse model van drie wisselende presidenten, samenstelling van de regering op basis van de dominantie van een beperkt aantal politieke partijen, besluitvorming op basis van consensus (=unanimiteit), met tenslotte - als dit niet tot een besluit leidt - besluiten op basis van meerderheid, werkt in het kleine Zwitserland, maar is een onmogelijke formule voor een toekomstige Europese federatie van wel 400 miljoen mensen die zich uitstrekt van Ierland tot Cyprus, van Scandinavië tot Portugal.

Drie wisselende voorzitters zou ook een soort voortzetting zijn van de huidige situatie in de EU: een voorzitter van het parlement, een voorzitter van het wisselende EU-voorzitterschap, een voorzitter van de Europese Commissie en een voorzitter van de Europese Raad. Geen voorzitter van de Europese Unie. Het maakt de EU tot een lachertje. De president van de Europese Federale Unie moet geopolitiek kunnen optreden op hetzelfde niveau als de collega's in de VS, Canada, Australië, China, Rusland. 

Op grond van deze overwegingen kan de Raad niet instemmen met het voorstel om de verkiezing van de voorzitter van de Europese Federale Unie, de samenstelling van de uitvoerende macht en de besluitvormingsmethode te baseren op de Zwitserse grondwet. Tegelijkertijd zien wij uit naar wijzigingsvoorstellen om de scheiding der machten en het systeem van checks and balances zo veel mogelijk te versterken. 

Namens het bestuur,

Leo Klinkers
President

{"email": "E-mailadres ongeldig", "url": "Website adres ongeldig", "required": "Verplicht veld ontbreekt"}
nl_NLNederlands