Federal Alliance of European Federalists

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do Federalnego Sojuszu Europejskich Federalistów (FAEF, www.faef.eu). Wyszczególnia on, jakie informacje osobowe i organizacyjne zbieramy o osobach i organizacjach, które wchodzą z nami w interakcje oraz w jaki sposób je wykorzystujemy.

Uwagi lub pytania dotyczące niniejszej polityki można przesyłać na adres kontakt nas

1. Dane, które przetwarzamy

Przeznaczenie

Dane (elementy kluczowe)

Podstawa

1. Jakich danych używasz?

Następujące dane osobowe wykorzystujemy do następujących celów:

Odwiedzający stronę internetową

Adres IP

Do prowadzenia statystyk odwiedzin

Klienci, którzy zarejestrują się

Imię i nazwisko Osoba kontaktowa

Nazwa firmy


Adres Firma


E-mail firmy

Hasło

Numer telefonu

zidentyfikowanie osoby kontaktowej i zwrócenie się do niej

Aby zidentyfikować klienta, dla naszej administracji, w celu spełnienia prawnych obowiązków administracyjnych.

Aby zidentyfikować klienta, dla naszej administracji, w celu spełnienia prawnych obowiązków administracyjnych.

Aby wysłać Ci potwierdzenie rejestracji na stronie internetowej i złożonych zamówień, aby umożliwić Ci dostęp do szkoleń, aby wysłać Ci fakturę, aby wysłać Ci biuletyn e-mail, jeśli się zarejestrowałeś lub jeśli planujesz umówić się z nami na spotkanie, dla
dalsza korespondencja.

Aby zabezpieczyć Twoje konto i umożliwić dostęp do niego tylko Tobie.

Aby skontaktować się z Państwem w przypadku jakichkolwiek pytań oraz w celu przeprowadzenia ankiet dla klientów.

Dane generowane za pośrednictwem strony internetowej

Rozkaz rozwodowy


Dane na fakturze

Aby śledzić, jakie produkty zostały zamówione i pobrane, dla celów rozliczeniowych, dla naszej administracji.

(zamówione produkty i ich koszty, imię i nazwisko osoby, nazwa firmy, adres firmy): dla naszej administracji, w celu spełnienia prawnych obowiązków administracyjnych. W celu korespondencji z Państwem.

2. Jak wykorzystujemy Państwa dane?

Będziemy wykorzystywać Państwa dane wyłącznie w sposób odpowiedni, biorąc pod uwagę podstawę, na jakiej zostały one zebrane, zgodnie z powyższą tabelą.
Na przykład, możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do:

 • odpowiadać na zapytania kierowane do nas przez użytkownika;
 • w przypadku, gdy użytkownik wyraził na to zgodę, wysyłanie mu pocztą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących naszej pracy, które naszym zdaniem mogą go zainteresować;
 • zarejestruj swoją obecność na jednym z naszych wydarzeń;
 • obsługiwać darowizny lub inne transakcje inicjowane przez użytkownika.

Państwa dane są przechowywane w sposób bezpieczny, zgodnie z naszą wewnętrzną polityką ochrony danych.

3. Kiedy udostępniamy Twoje dane

Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobom trzecim w celach marketingowych. Będziemy udostępniać Twoje dane tylko w następujących okolicznościach:

 • korzystamy z usług osoby trzeciej wyłącznie w celu przetwarzania danych w naszym imieniu i zawarliśmy z nią umowę o przetwarzaniu danych, która spełnia nasze zobowiązania prawne w odniesieniu do korzystania z usług osób trzecich przetwarzających dane; lub
 • jesteśmy zobowiązani przez prawo do udostępnienia danych użytkownika.

Naszym dostawcą usług email marketingowych jest ConvertKit. Ich polityka prywatności jest dostępna tutaj: https://convertkit.com/privacy/

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Poważnie traktujemy zasady minimalizacji i usuwania danych i stosujemy wewnętrzne zasady zapewniające, że zawsze prosimy o minimalną ilość danych dla danego celu i niezwłocznie usuwamy te dane, gdy nie są już potrzebne.

W każdej chwili możesz poprosić o usunięcie Cię z naszej listy mailingowej, kontaktując się z nami pod adresem peter@faef.eu lub klikając link "wypisz się" na dole naszych wiadomości e-mail. Zobowiązujemy się do niezwłocznego rozpatrzenia takiego żądania.

5. Jak chronimy Twoje dane?

Will zapewni, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo:

 • Zapewniamy bezpieczne przechowywanie danych osobowych za pomocą nowoczesnego i aktualizowanego na bieżąco oprogramowania.
 • Dostęp do danych osobowych powinien być ograniczony do pracowników, którzy muszą mieć do nich dostęp, a w celu uniknięcia nieuprawnionego udostępniania informacji należy wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia.
 • Gdy dane osobowe są usuwane, należy to zrobić w sposób bezpieczny, tak aby nie można było ich odzyskać.
 • Należy wdrożyć odpowiednie rozwiązania w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii.

6. Prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych

Użytkownik ma szereg praw dotyczących swoich danych, które obejmują następujące kwestie:

 • Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć tę zgodę, a my maksymalnie ułatwimy Państwu tę czynność (na przykład poprzez umieszczenie linków do rezygnacji z subskrypcji na końcu wszystkich naszych wiadomości marketingowych).
 • Mają Państwo prawo do żądania sprostowania i/lub usunięcia Państwa informacji.
 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich informacji.
 • Masz prawo do złożenia skargi, jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do praw wymienionych powyżej lub innych praw, które posiadasz w odniesieniu do swoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, skontaktuj się z nami pod adresem peter@faef.eu.

Należy pamiętać, że powoływanie się na niektóre z tych praw, takie jak prawo do usunięcia danych, uniemożliwi nam dalsze świadczenie niektórych usług na rzecz użytkownika. Jednak tam, gdzie to możliwe, zawsze będziemy starali się zapewnić maksymalny dostęp do Twoich praw, jednocześnie kontynuując świadczenie jak największej liczby usług na Twoją rzecz.

7. Pliki cookie i śledzenie użytkowania

Plik cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który jest pobierany na komputer użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie są wykorzystywane przez wiele stron internetowych i mogą wykonywać wiele funkcji, np. zapamiętywanie preferencji użytkownika, zapisywanie tego, co użytkownik włożył do koszyka, oraz zliczanie liczby osób odwiedzających stronę internetową.

W przypadku, gdy pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych, cele te zostały wymienione w sekcji 1 powyżej, wraz z innymi danymi osobowymi, które gromadzimy. Jednakże, używamy również niektórych plików cookie, które nie zbierają danych osobowych, ale pomagają nam zbierać anonimowe informacje o tym, jak ludzie korzystają z naszej strony internetowej. W tym celu korzystamy z Google Analytics. Google Analytics generuje statystyczne i inne informacje na temat korzystania z witryny internetowej za pomocą plików cookie, które są zapisywane na komputerach użytkowników. Informacje zbierane przez Google Analytics na temat korzystania z naszej strony internetowej nie umożliwiają identyfikacji osób. Dane te są gromadzone anonimowo, przechowywane przez Google i wykorzystywane przez nas do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Polityka prywatności firmy Google jest dostępna pod adresem http://www.google.com/privacypolicy.html.

8. Modyfikacje

Możemy od czasu do czasu modyfikować niniejszą Politykę Prywatności, a jej najbardziej aktualną wersję opublikujemy na naszej stronie internetowej. Jeśli zmiana w znaczący sposób ograniczy Twoje prawa, powiadomimy o tym osoby, których dane osobowe przechowujemy i których ta zmiana dotyczy.

pl_PLPolski