Federal Alliance of European Federalists

Privaatsuspoliitika

Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse Euroopa Föderalistide Föderaalse Liidu (FAEF, www.faef.eu). Selles kirjeldatakse üksikasjalikult, milliseid isiku- ja organisatsioonilisi andmeid me kogume meiega suhtlevate üksikisikute ja organisatsioonide kohta ning kuidas me neid kasutame.

Kommentaarid või küsimused käesoleva poliitika kohta võib edastada aadressil kontakt us

1. Andmed, mida me töötleme

Eesmärk

Andmed (põhielemendid)

Alus

1. Milliseid andmeid te kasutate?

Kasutame järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Veebisaidi külastajad

IP-aadress

Külastajatestatistika säilitamiseks

Kliendid, kes registreerivad

Nimi Kontaktisik

Nimi Ettevõte


Aadress Ettevõte


E-posti firma

Parool

Telefoninumber

tuvastada kontaktisik ja pöörduda tema poole

Kliendi tuvastamiseks, meie haldamiseks, juriidiliste halduskohustuste täitmiseks.

Kliendi tuvastamiseks, meie haldamiseks, juriidiliste halduskohustuste täitmiseks.

Et saata teile kinnitust veebilehel registreerimise ja tehtud tellimuste kohta, et võimaldada teile juurdepääsu koolitustele, et saata teile arve, et saata teile e-posti teel uudiskirju, kui olete registreerunud või kui te plaanite meiega kohtumist, et
edasine kirjavahetus.

Selleks, et kaitsta oma kontot ja anda ainult teile juurdepääs oma kontole.

Võtta teiega ühendust küsimuste korral ja kliendiküsitluste läbiviimiseks.

Veebisaidi kaudu genereeritud andmed

Korralda lahutatud isik


Arve andmed

Et jälgida, milliseid tooteid on tellitud ja alla laaditud, arveldamise eesmärgil, meie halduse jaoks.

(tellitud tooted ja nende maksumus, isiku nimi, ettevõtte nimi, ettevõtte aadress) : meie haldamiseks, et täita seaduslikke halduskohustusi. Teiega kirjavahetuse pidamiseks.

2. Kuidas me teie andmeid kasutame

Me kasutame teie andmeid ainult sellisel viisil, mis on asjakohane, arvestades andmete kogumise alust, nagu on sätestatud eespool esitatud tabelis.
Näiteks võime kasutada teie isikuandmeid selleks, et:

 • vastame teie poolt meile saadetud päringutele;
 • kui olete sellega konkreetselt nõustunud, saata teile e-posti teel meie tööga seotud turundussõnumeid, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda;
 • registreerige oma osalemine ühel meie üritusel;
 • käsitleda annetusi või muid teie algatatud tehinguid.

Teie andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt meie sisemisele andmekaitsepoliitikale.

3. Millal me teie andmeid jagame

Me ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega nende turunduslikel eesmärkidel. Me jagame teie andmeid ainult järgmistel juhtudel:

 • me kasutame kolmandat isikut üksnes andmete töötlemiseks meie nimel ja meil on selle kolmanda isikuga sõlmitud andmetöötlusleping, mis täidab meie õiguslikke kohustusi seoses kolmandate isikute andmetöötlejate kasutamisega, või
 • oleme seadusega kohustatud teie andmeid jagama.

Meie e-posti turunduse teenusepakkuja on ConvertKit. Nende privaatsuspoliitika on saadaval siin: https://convertkit.com/privacy/

4. Kui kaua me teie andmeid säilitame

Me võtame andmete minimeerimise ja eemaldamise põhimõtteid tõsiselt ning meil on kehtestatud sisemised põhimõtted, millega tagame, et küsime alati ainult minimaalset andmehulka, mis on vajalik selleks, et tagada vastav eesmärk, ning kustutame need andmed viivitamata, kui neid enam ei vajata.

Võite igal ajal taotleda meie meililistist eemaldamist, võttes meiega ühendust aadressil peter@faef.eu või klõpsates meie e-kirjade allosas oleval lingil "loobuda tellimusest". Me kohustume selliseid taotlusi viivitamatult menetlema.

5. Kuidas me teie andmeid kaitseme

Will tagab, et teie andmeid töödeldakse viisil, mis tagab asjakohase turvalisuse:

 • Me tagame, et isikuandmeid säilitatakse turvaliselt, kasutades kaasaegset ja ajakohastatud tarkvara.
 • Juurdepääs isikuandmetele peab olema piiratud ainult neile töötajatele, kes seda vajavad, ning teabe loata jagamise vältimiseks peab olema tagatud asjakohane turvalisus.
 • Isikuandmete kustutamine peaks toimuma turvaliselt, nii et andmeid ei oleks võimalik taastada.
 • Kasutatakse asjakohaseid varukoopia- ja taastamislahendusi.

6. Teie õigused oma andmete suhtes

Teil on mitmeid õigusi oma andmete suhtes, mille hulka kuuluvad järgmised õigused:

 • Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja me teeme selle võimalikult lihtsaks (näiteks paneme kõigi meie turundussõnumite lõppu lingid "loobuda tellimusest").
 • Teil on õigus nõuda oma andmete parandamist ja/või kustutamist.
 • Teil on õigus tutvuda oma teabega.
 • Teil on õigus esitada kaebus, kui tunnete, et teie õigusi on rikutud.

Kui soovite juurdepääsu eespool loetletud õigustele või mis tahes muudele seaduslikele õigustele, mis teil kehtivate õigusaktide alusel oma andmete suhtes on, võtke meiega ühendust aadressil peter@faef.eu.

Pange tähele, et mõnele neist õigustest, näiteks õigusele teie andmete kustutamisele, tuginedes ei saa me jätkata mõnede teenuste osutamist teile. Kui võimalik, püüame siiski alati võimaldada maksimaalset juurdepääsu teie õigustele, jätkates samal ajal võimalikult paljude teenuste osutamist.

7. Küpsised ja kasutamise jälgimine

Küpsis on väike tähtedest ja numbritest koosnev fail, mis laaditakse teie arvutisse, kui külastate veebisaiti. Küpsiseid kasutavad paljud veebisaidid ja need võivad teha mitmeid asju, näiteks mäletada teie eelistusi, salvestada, mida olete oma ostukorvi pannud, ja lugeda veebisaidi külastajate arvu.

Kui küpsiste abil kogutakse isikuandmeid, loetleme need eesmärgid eespool punktis 1 koos muude kogutavate isikuandmetega. Siiski kasutame ka küpsiseid, mis ei kogu isikuandmeid, kuid aitavad meil koguda anonüümset teavet selle kohta, kuidas inimesed meie veebisaiti kasutavad. Selleks kasutame Google Analytics'i. Google Analytics genereerib statistilist ja muud teavet veebisaidi kasutamise kohta küpsiste abil, mis salvestatakse kasutajate arvutitesse. Google Analyticsi kogutud teave meie veebisaidi kasutamise kohta ei ole isiklikult tuvastatav. Andmeid kogutakse anonüümselt, Google säilitab neid ja me kasutame neid aruannete koostamiseks veebisaidi kasutamise kohta. Google'i privaatsuspoliitika on kättesaadav aadressil http://www.google.com/privacypolicy.html.

8. Muudatused

Me võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta ja avaldame selle kõige ajakohasema versiooni oma veebisaidil. Kui muudatus vähendab oluliselt teie õigusi, teavitame sellest inimesi, kelle isikuandmeid me hoiame ja keda see puudutab.

etEesti