Federal Alliance of European Federalists

Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy gäller för Federal Alliance of European Federalists (FAEF), www.faef.eu). Den beskriver vilken personlig och organisatorisk information vi samlar in om individer och organisationer som interagerar med oss och hur vi använder den.

Kommentarer eller frågor om denna policy kan skickas till kontakta oss

1. Uppgifter som vi behandlar

Syfte

Uppgifter (nyckelelement)

Grundläggande

1. Vilka uppgifter använder du?

Vi använder följande personuppgifter för följande ändamål:

Besökare på webbplatsen

IP-adress

För att föra besöksstatistik

Kunder som registrerar sig

Namn Kontaktperson

Namn Företag


Adress Företag


E-post Företag

Lösenord

Telefonnummer

att identifiera och adressera kontaktpersonen

För att identifiera kunden, för vår administration, för att uppfylla de rättsliga administrativa skyldigheterna.

För att identifiera kunden, för vår administration, för att uppfylla de rättsliga administrativa skyldigheterna.

För att skicka dig en bekräftelse på registreringen på webbplatsen och på gjorda beställningar, för att ge dig tillgång till utbildningskurser, för att skicka dig fakturan, för att skicka dig nyhetsbrev via e-post om du har registrerat dig eller om du planerar ett möte med oss, för att
Ytterligare korrespondens.

För att säkra ditt konto och ge endast dig tillgång till ditt konto.

För att kontakta dig om du har några frågor och för kundundersökningar.

Uppgifter som genereras via webbplatsen

Beställning av skilsmässa


Uppgifter om fakturor

För att hålla reda på vilka produkter som har beställts och laddats ner, för fakturering och för vår administration.

(beställda produkter och kostnader för dessa, personens namn, företagets namn, företagets adress): för vår administration, för att uppfylla de rättsliga administrativa skyldigheterna. För att kunna kommunicera med dig.

2. Hur vi använder dina uppgifter

Vi kommer endast att använda dina uppgifter på ett sätt som är lämpligt med tanke på den grund på vilken uppgifterna samlades in, enligt tabellen ovan.
Vi kan till exempel använda din personliga information för att:

 • svara på förfrågningar som du skickar till oss;
 • Om du har samtyckt till detta, skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post om vårt arbete som vi tror kan vara av intresse för dig;
 • registrera din närvaro vid något av våra evenemang;
 • hantera donationer eller andra transaktioner som du initierar.

Dina uppgifter lagras på ett säkert sätt i enlighet med vår interna dataskyddspolicy.

3. När vi delar dina uppgifter

Vi kommer inte att dela dina uppgifter med någon tredje part för deras marknadsföringssyften. Vi kommer endast att dela dina uppgifter under följande omständigheter:

 • vi använder en tredje part enbart för att behandla uppgifter för vår räkning och vi har ett avtal om databehandling med den tredje parten som uppfyller våra rättsliga skyldigheter när det gäller användningen av tredjepartsdatabehandlare, eller
 • vi är skyldiga enligt lag att dela dina uppgifter.

Vår leverantör av e-postmarknadsföring är ConvertKit. Deras sekretesspolicy finns här: https://convertkit.com/privacy/

4. Hur länge vi sparar dina uppgifter

Vi tar principerna om dataminimering och borttagning av uppgifter på allvar och har interna riktlinjer för att se till att vi endast begär minsta möjliga mängd uppgifter för det aktuella ändamålet och att vi raderar uppgifterna snabbt när de inte längre behövs.

Du kan när som helst begära att bli borttagen från vår sändlista genom att kontakta oss på peter@faef.eu eller genom att klicka på länken "avregistrera dig" längst ner i våra e-postmeddelanden. Vi åtar oss att behandla sådana förfrågningar omgående.

5. Hur vi skyddar dina uppgifter

Will ska se till att dina uppgifter behandlas på ett sätt som garanterar lämplig säkerhet:

 • Vi ska se till att personuppgifter lagras på ett säkert sätt med hjälp av modern programvara som hålls uppdaterad.
 • Tillgången till personuppgifter ska begränsas till den personal som behöver tillgång och lämplig säkerhet ska finnas på plats för att undvika obehörig delning av information.
 • När personuppgifter raderas bör det ske på ett säkert sätt så att uppgifterna inte kan återfinnas.
 • Lämpliga lösningar för säkerhetskopiering och katastrofåterställning ska finnas på plats.

6. Rättigheter som du har till dina uppgifter

Du har en rad rättigheter i fråga om dina uppgifter, bland annat följande:

 • Om databehandlingen baseras på samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke och vi kommer att göra det så enkelt som möjligt för dig att göra detta (till exempel genom att placera länkar för avregistrering längst ner i alla våra marknadsföringsmeddelanden).
 • Du har rätt att begära rättelse och/eller radering av dina uppgifter.
 • Du har rätt att få tillgång till din information.
 • Du har rätt att lämna in ett klagomål om du anser att dina rättigheter har kränkts.

Om du vill få tillgång till de rättigheter som anges ovan, eller andra juridiska rättigheter som du har till dina uppgifter enligt gällande lagstiftning, vänligen kontakta oss på följande adress peter@faef.eu.

Observera att om du åberopar vissa av dessa rättigheter, t.ex. rätten att radera dina uppgifter, kommer det att göra det omöjligt för oss att fortsätta leverera vissa tjänster till dig. Om möjligt kommer vi dock alltid att försöka ge maximal tillgång till dina rättigheter samtidigt som vi fortsätter att leverera så många tjänster som möjligt till dig.

7. Cookies och spårning av användning

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som laddas ner till din dator när du besöker en webbplats. Cookies används av många webbplatser och kan göra ett antal saker, t.ex. komma ihåg dina preferenser, registrera vad du har lagt i din varukorg och räkna antalet personer som tittar på en webbplats.

När cookies används för att samla in personuppgifter listar vi dessa ändamål i avsnitt 1 ovan, tillsammans med andra personuppgifter som vi samlar in. Vi använder dock även vissa cookies som inte samlar in personuppgifter men som hjälper oss att samla in anonym information om hur människor använder vår webbplats. Vi använder Google Analytics för detta ändamål. Google Analytics genererar statistisk och annan information om användningen av webbplatsen med hjälp av cookies som lagras på användarnas datorer. Den information som samlas in av Google Analytics om användningen av vår webbplats är inte personligt identifierbar. Uppgifterna samlas in anonymt, lagras av Google och används av oss för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Googles sekretesspolicy finns på följande adress http://www.google.com/privacypolicy.html.

8. Ändringar

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan och kommer att publicera den senaste versionen på vår webbplats. Om en ändring på ett meningsfullt sätt minskar dina rättigheter kommer vi att meddela de personer vars personuppgifter vi har och som påverkas.

sv_SESvenska