Federal Alliance of European Federalists

Het federale Europa heeft je nodig

Het is niet waar dat Europa niet zou kunnen worden veranderd …..

  • ​Wil je dat Europa een belangrijke speler op het wereldtoneel wordt, zoals de Verenigde Staten, China en andere landen?
  • ​Wil je dat je land zoveel mogelijk zijn onafhankelijkheid, zijn cultuur, zijn tradities en zijn taal behoudt?
  • ​Wil je dat de mondiale problemen van vandaag, zoals armoede en ongelijkheid, milieuveranderingen, een goede en vreedzame toekomst voor de jonge en toekomstige generaties, op een hoger niveau en op grotere schaal efficiënt worden aangepakt?
  • Wil je dat de politieke macht in handen van de burgers en voor de burgers blijft?
  • Wil je een hoofdrolspeler zijn en niet slechts een toeschouwer van de verandering en deze ‘dromen’ omzetten in een concreet en haalbaar project?

Als je deze vragen met ja beantwoordt, zeggen we je dat je de mogelijkheid hebt om dit onmiddellijk te doen door FAEF te steunen, de Europese organisatie die zich ten doel stelt de ‘Verenigde Staten van Europa’ te creëren, volgens een niet-partijpolitiek programma dat gebaseerd is op een brede consensus onder de bevolking en de activering van de bevolking.

Waarom zou je FAEF ondersteunen?

1. Omdat FAEF de echte katalysator is voor de ‘federatie van de federalisten’ in Europa.


Al 200 jaar zijn er veel bewegingen die streven naar een federaal Europa. Maar ze zijn er nooit in geslaagd om een Europese Federatie op te richten.

Alle huidige bewegingen die zich richten op een federaal Europa zijn gedecentraliseerde eenheidsbewegingen. Het paradoxale gebrek aan een 'federatie van de federalisten' is een van de oorzaken waarom er nog steeds geen federaal Europa bestaat.2. Omdat FAEF een federatie is die bestaat uit verschillende Europese organisaties en individuen met één gemeenschappelijk doel: 

de oprichting van de Verenigde Staten van Europa.

​FAEF - Federal Alliance of European Federalists - is een organisatie met de juridische identiteit van een vereniging en de organisatorische identiteit van een federatie.FAEF is in 2019 opgericht door haar Promotiecomité, bestaande uit twee Italiaanse, twee Franse en twee Nederlandse federalisten.

Elke beweging, vereniging, vakbond, academisch instituut of andere organisatie die het statuut van de FAEF en haar programma om de federalisten te verenigen en de Europese burgers voor te lichten over het federalisme als instrumenten voor de oprichting van een federaal Europa aanvaardt, kan toetreden als lid van de FAEF met stemrecht.

De gefedereerde leden fuseren niet en verliezen niet hun soevereiniteit, autonomie en culturele identiteit. In plaats daarvan krijgen ze de mogelijkheid om meer kritische massa en voldoende organisatorische macht te creëren om als hefboom te fungeren om het huidige intergouvernementele EU-systeem te verruilen voor een federaal systeem.


Mensen richten private en publieke federaties op voor de creatie van een orgaan dat een beperkt aantal gemeenschappelijke belangen behartigt door middel van een limitatief aantal bevoegdheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de sport. Het Internationale Olympische Spelen (IOC), waarschijnlijk de grootste private federatie ter wereld, bestaat uit 205 federale lid-organisaties waarbinnen miljoenen individuen sport kunnen bedrijven.

3. Omdat de opbouw van de Grondwet op een democratische en professionele en effectieve manier zal verlopen.

Zodra FAEF een zinvolle versterking van haar organisatiegraad bereikt door - als Federatie zelf - veel organisaties te bestrijken die streven naar een federaal Europa, zal het een Conventie van Burgers organiseren. Deze Conventie, uitgevoerd door professionals in de constitutionele federale wetgeving en met de deelname van de burgers, zal een verbeterde versie ontwerpen van het bestaande ontwerp van een sterke federale Europese grondwet, geopend door een waarden-gedreven preambule, gevolgd door tien artikelen.


Dit reeds bestaande ontwerp van federale Europese Grondwet is ontworpen door Leo Klinkers en Herbert Tombeur in het kader van hun European Federalist Papers.


Het ontwerp van federale grondwet zal niet meer dan tien - algemeen bindende - artikelen bevatten, die enkel het Europese belang betreffen en geen enkele verwijzing bevatten naar de nationale belangen van de lidstaten, zoals momenteel het geval is in het Verdrag van Lissabon en alle opt-outs, nationale belangen en onvoldoende fundamentele democratische controle.


De federale ontwerpgrondwet, die door de Conventie van Burgers is verbeterd, zal aan de Europese burgers worden voorgelegd, waarbij alle burgers met stemrecht de kans krijgen om de ontwerpgrondwet te ratificeren.

4.  Omdat de soevereiniteit bij het volk ligt voor het volk.

Als het volk van ten minste negen EU-lidstaten de Grondwet zal ratificeren, kunnen deze negen (of meer) lidstaten volgens de artikelen over ‘nauwere samenwerking’ van het huidige Verdrag van Lissabon een versterkte samenwerking in de vorm van een federatie aangaan.


In de tussentijd zal een Europese federatie die minstens 9 landen telt, in werking treden en toetreden tot de EU.


Stap voor stap is het vergroten van het aantal landen dat zich bij die federatie van negen lidstaten aansluit een mogelijk en haalbaar proces.

5.  Omdat het nieuwe federale Europa uw hulp nodig heeft.

Het budget van de F.A.E.F.-vereniging van nu tot eind 2020 - voor het opstarten van de organisatorische werkzaamheden, activiteiten en campagnes - bedraagt €67.000,-

U kunt met uw donaties als volgt bijdragen:

  • Als u ons steunt met een bedrag van minstens €10,-, neemt ons secretariaat (administration@faef.eu) contact met u op en wordt uw e-mail toegevoegd aan onze nieuwsbrief, zodat u de mogelijkheid hebt om informatie en nieuws over onze activiteiten te ontvangen.
  • Indien u ons ondersteunt met een bedrag van minimaal €50,-, neemt ons secretariaat contact met u op, wordt u toegevoegd aan de nieuwsbrief, en krijgt u gratis toegang tot het masterniveau van het online curriculum over federalisme dat door Coöperatie SamenWereld* wordt aangeboden. 


* De masteropleiding wordt normaal gesproken verzorgd door Coöperatie SamenWereld tegen een kostprijs van € 67,00 (ex.BTW).

Het FAEF Promotiecomité

Catherine Guibourg, Frankrijk,

Leo Klinkers, Nederland,

Lorenzo Sparviero, Italië,

Michel Caillouët, Frankrijk,

Mauro Casarotto, Italië,

Peter Hovens, Nederland

en_GBEnglish (UK)