Het bestuur van FAEF

president

Manuel  Galiñanes

Manuel Galiñanes is affiliated with the Academy of Medical and Health Sciences of Catalonia and the Balearic Island and has worked as a basic scientist and medical doctor in Canada, the United Kingdom, and Spain. He is the president of the Federal Alliance of European Federalists (FAEF) and a member of the Federalistes d’Esquerra (Catalonia, Spain), has participated in the Citizens’ Convention for a European Federation Constitution, and is researching and actively promoting humanitarian values and the citizens’ political participation rights. 

General secretary

Mauro Casarotto

Mauro Casarotto is afgestudeerd in politieke wetenschappen en internationale betrekkingen. Hij werkt momenteel als verzekeringsadviseur en freelancer. Hij is al verscheidene jaren actief in non-profitorganisaties die zich bezighouden met cultuur, sport, burgerrechten en politiek. 

penningmeester

Peter Hovens

Peter Hovens is adviseur bestuurskunde. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit Twente. Na 17 jaar als ambtenaar bij de gemeente Maastricht te hebben gewerkt is hij zijn eigen adviesbureau begonnen. In deze periode was hij ook enkele jaren werkzaam als wethouder in drie verschillende gemeenten. 

bestuurslid

Leo Klinkers

Leo Klinkers, PhD, is consultant in bestuurskunde, met een achtergrond in staatsrecht. Hij werkte als consultant voor regeringen en NGO's in verschillende landen. Hij is co-auteur van het European Federalist Papers en auteur van Soevereiniteit, veiligheid en solidariteit.

 bestuurslid

Javier Giner

In de jaren '80 was Javier lid van de federalisten en in 1988 was hij mede-oprichter van "Union-Europea de Mallorca". In 2005 Als zelfstandig professional in toeristische activiteiten woonde Javier in Mallorca maar werkte in Duitsland. In 2010 werd hij activist en streed voor een Europese Unie van burgers. 

bestuurslid

Martina Scaccabarozzi

Zij is afgestudeerd in politieke wetenschappen en heeft relevante werk- en woonervaring opgedaan in verschillende Europese landen, waar zij haar waardering voor Europa heeft kunnen ontwikkelen en cultiveren.
Zij is al haar hele leven een politiek activiste, die vrijwilligerswerk doet in verschillende milieu- en sociaal georiënteerde organisaties.

bestuurslid

Ivan Gil Carretero

Ivan graduated in law, political science and European business, working with data applications and being involved in several political organizations related to federalism and freedom of speech. His main topic of interest is how new technologies can serve to develop and strengthen democratic principles within polyarchycal societies.

bestuurslid

René Graafsma

René Graafsma is an independent management consultant working in the financial sector and the 'world of public order and safety'. As a journalist, publicist, educator and trainer, he incorporates his experiences into result-oriented projects with social value and associated media productions.

bestuurslid

Michael Clarjen Arconada

Lifelong interests-research in the fundamental etiological factors of illness and optimal regeneration sequences. A published author, he has over 45 years of experience working on fundamental issues of Ecological Communities / Health-Education Systems: Self-Regeneration Processes and Self-Regulation Methodologies. He has taught at  University of New York (Southampton Campus / Friends World Program). Recognizing the profound link between illness, toxicity and environmental degradation, he has developed global programs seeking environmental regeneration and universal healthcare. He has forged the Code, ECOLOGICAL COMMUNITIES / Living the Code: Return to the Ecological Garden; as the main catalytic instrument for the regeneration of Human Beings and Societies, and their transformation toward genuine Optimal Sustainable Organization and Development (Ecological Communities - Federal Systems of Government).


co-founder of FAEF

Lorenzo Sparviero 

Op 9 november verloren we plotseling onze medeoprichter, ruggengraat en grote inspirator van FAEF: Lorenzo Sparviero.

Een groot federalist en een man met een ongelooflijke scherpzinnigheid en visie en onvermoeibaar activisme. Lorenzo zal altijd een voorbeeld en een morele gids voor ons zijn.

Lorenzo schreef het volgende over het begin van FAEF:

FEDEREREN DE FEDERALISTEN: EUROPA ZAL EEN FEDERATIE ZIJN, OF ZAL HET NIET ZIJN'.

Na de onverwachte "oproep om het veld te betreden" die het begin markeerde van mijn engagement als federalistisch activist, heeft een andere, even sterke recente het overgenomen: de oproep om de federalisten te federeren!

Een idee dat geleidelijk is veranderd in een passie op de grens van obsessieHet is voor mij een mantra en voor anderen een mantra, die het tot mijn verbazing beginnen te gebruiken zonder echter de diepe en bijna "esoterische" oorsprong te begrijpen van de boodschap die een verandering in discontinuïteit voorstelt, een "kwantumsprong" ten opzichte van de lineaire en traditionele benadering die tot nu toe werd gevolgd door de bewegingen die het federalisme prijzen, maar zonder enige vooruitgang te boeken bij de tenuitvoerlegging ervan, en die vasthouden aan het concept van een Europese eenheid in confederale zin, gebaseerd op intergouvernementele onderhandelingen en niet op een grondwet van de federale staat, die door de volkeren van Europa wordt gekozen.

Daarom voel ik de behoefte en de plicht om deze ogenschijnlijk eenvoudige formule in begrijpelijke bewoordingen te verduidelijken en uit te leggen.

Het begon allemaal met een plotseling idee, een verlichting, geboren als reactie op de constatering van de versnippering van krachten - toch al schaars en ongeschikt om het doel van de totstandbrenging van een federaal Europa te bereiken - nagestreefd door de pro-Europese vrienden met wie ik in contact stond en sta, het idee-project van: federeer de federalisten!

Achter de definitie van Federalisme kan men verschillende, zelfs tegengestelde dingen verstaan.

In de recente Italiaanse politieke ervaring is de term federalisme als vlag gebruikt door de Noordelijke Liga (tegenwoordig niet meer regionalistisch, maar nationalistisch, met haar sympathie voor extreem- en soeverein rechts). In het begin (Lega Nord) om Italië in macro-regio's te verdelen (Centrum, Noorden en Zuiden) en met de nadruk op de loskoppeling van het rijke en productieve Noorden van het Zuiden, dat armer en achtergebleven is op industrieel gebied, slechte financiën en organisatie van het openbaar bestuur bij de verlening van openbare diensten. Vandaag, na het keerpunt van de jonge Salvini die een breuk met het Bossiaanse verleden oplegde door de lancering van de nationalistische slogan "de Italianen eerst" gericht op de uitsluiting van de nieuwe verwaarloosden, de immigranten, transformeert de Lega-beweging van "federalistisch" naar "nationalistisch en soevereinistisch", nauw verwant aan de nationalistische en xenofobe bewegingen van Le Pen (Frankrijk) en Farage (Brexit) en sympathieën voor de "sterke mannen" zoals Poetin of zelfs zoals Trump (USA eerst!).

Dit oneigenlijk gebruik van de term "federalist" heeft geleid tot verwarring en regressie van de Europese volkeren in de richting van een gevaarlijke terugkeer naar het "nationalisme" dat, zoals de Franse president Macron, die ook een "federalist" is maar in de praktijk geneigd is om de intergouvernementele bestuursmethode voort te zetten, onlangs aan de kaak stelde om de alarmbel te luiden over mogelijke scenario's voor een terugkeer naar een burgeroorlog in Europa.

Dit is de stand van de techniek in Europa vandaag, waar mensen verward, bang en geneigd zijn zich als egels op te sluiten tegen de dreigingen van immigranten, islamitisch terrorisme, concurrentie tussen Europese landen, enz. De weg van de "desintegratie van de Europese droom", anders dan de Europese eenheid, waarvan Brexit het eerste duidelijke teken van de nieuwe krankzinnige trend is, wordt gedachteloos ingeslagen.

Dus wat is Federalisme en de noodzaak om "de federalisten te federeren"?

Federalisme betekent in een notendop verenigen wat verschillend is, met respect voor elkaars verscheidenheid, zorg dragend voor een handvol gemeenschappelijke belangen, gediend door een gemeenschappelijk doel: de oprichting van een federalistische staat, een Europese Federatie, gebaseerd op een Grondwet, democratisch geratificeerd door de Europese burgers, die de beste ideologieën en waarden weerspiegelt die onze westerse beschaving tot dusver moeizaam heeft verworven.

De slogan "federaliseer de federalisten", is de oproep tot een nieuw dringend politiek programma dat moet worden uitgevoerd door de pro-Europese volksbewegingen om de huidige ellendige loop van de geschiedenis te stoppen. En het is de eerste etappe van een "niet-traditionele" en complexe route die beoogt:

  • naar de Europese burgers bewust te maken van wat er op het spel staat, waarbij de nadruk wordt gelegd op correcte informatie en rechtstreekse kennis, via opleidingen van persoon tot persoon en via multimediacursussen die in alle Europese talen op het web worden gezet, en waarbij niet alleen de ideale maar ook de concrete superioriteit van de nieuwe federale staatsstructuur wordt verduidelijkt ten opzichte van de huidige hybride situatie en de mogelijke catastrofale ontwikkelingen daarvan in geval van een terugkeer naar de nationalismen van het verleden (40% van de wereldbevolking woont in federale staten, met voordelen op het gebied van intern bestuur, de mogelijkheid om te onderhandelen in het buitenlands beleid, het behartigen van gemeenschappelijke belangen zoals Europese defensie, grensbewaking, de strijd tegen de internationale misdaad, enz.), maar vooral door te zorgen voor duurzame vrede en rust binnen haar binnengrenzen...
  • naar in elk Europees land een debat op gang brengen via federalistische en gefedereerde bewegingen onder één enkele organisatie die leidt tot de gezamenlijke vaststelling van doelstellingen die tijdig moeten worden verwezenlijkt en uitgevoerd, door de nationale parlementen en regeringen en de Europese instellingen bewust te maken, door met één stem en ook op "dwingende" toon tot hen te spreken. Deze onvervreemdbare doelstellingen zijn: de onmiddellijke vaststelling en goedkeuring van een Europese federale grondwet en de oprichting van de federale staat, gevolgd door verkiezingen voor zijn bestuursorganen en wetgevende en bestuurlijke instanties.
nl_NLNederlands