Federal Alliance of European Federalists

Курс по федерализъм в 3 стъпки

В сътрудничество с Coöperatie SamenWereld

Федералният алианс на европейските федералисти има за цел да създаде Съединени европейски щати чрез два инструмента, които се основават на обикновените хора: 

  • Федерализиране на федералистите, опит да се повиши степента на организираност на федералните движения и проевропейските групи, като те работят заедно в рамките на една федерална организация за постигането на тази цел - USE.
  • Образование на федералистите, споделяне на основни познания за федерализма, така че самите федералисти да могат да предадат тези познания на хората в Европа.

Програмата на курса се състои от три нива, според старата система на гилдията: Чирак, майстор и майстор.

Тези, които завършат цялата програма, получават сертификат която може и да няма академично значение, но със сигурност ще се превърне в колекционерска ценност.

 

Сайтът качество на обучението се наблюдава от няколко членове на Комитет за популяризиране на Федералния алианс на европейските федералисти: Лоренцо Спарвиеро (автор на поговорката "Федерализиране на федералистите"), Мишел Калуе и Лео Клинкерс (Образование на федералистите). 

 

Тестовете, които студентите трябва да попълнят след всяка част от курса, се оценяват от Лео Клинкерс (съавтор на "Европейските федералистки документи" и автор на "Суверенитет, сигурност и солидарност"). Запознайте се с Лео Клинкерс като гледате следния видеоклип.

bg_BGБългарски