7 oktober

0 opmerkingen

Brief aan de heer Tajani

Door Leo Klinkers

7 oktober 2022


De heer Antonio Tajani is voorzitter van de Commissie constitutionele zaken (AFCO) van het Europees Parlement.

Beste meneer Tajani,

Steeds meer politieke leiders verklaren dat Europa een federale staat moet worden. Maar zij houden vast aan de wettelijke basis van verdragen. Dit is zorgwekkend. Vanuit constitutioneel oogpunt zijn verdragen noch democratisch noch effectief. Autocraten binnen de Europese Unie hollen haar eenheid uit door verdragen niet na te leven en versterken zo de huidige identiteitscrisis van de Europese Unie. Bovendien verzwakken ze haar geopolitieke positie.

Alleen een federale grondwet kan een democratisch en doeltreffend fundament vormen voor een sterk, vreedzaam en welvarend samenwerkend Europa. Enkele weken geleden ontving u de link naar De totstandkoming van de grondwet voor "De Federale Staten van Europa" | Iustitia Scripta. Dat boek bevat een democratische en effectieve federale grondwet voor Europa, ontworpen door FAEF's eigen Burgerconventie.

Ik zou u de volgende vragen willen stellen: 

Deelt u onze vrees dat het dreigende uiteenvallen van de Europese Unie autocraten de kans zal geven het dan ontstane bestuurlijke vacuüm op te vullen? Met een onvermijdelijke terugkeer naar de status van de strijdende Europese natiestaten van de vorige eeuwen. Deelt u onze mening dat een verenigd Europa op basis van een federale grondwet, mits tijdig ingezet, een dergelijke tragedie kan voorkomen?

Als u deze verklaringen deelt, bieden wij u aan om samen te werken aan de oprichting van de Federale Staten van Europa.

De Federale Alliantie van Europese Federalisten is een niet-politieke federatie, die werkt volgens het adagium: "Alle soevereiniteit berust bij het volk. Daarom vinden we dat we het aan de Europese bevolking verplicht zijn om te laten zien dat er met de federale grondwet van de FAEF een waardevol alternatief voorhanden is.

Ik hoor graag van u of u ons gevoel van urgentie deelt en ons aanbod om samen te werken aanvaardt.

Met vriendelijke groet,

Dr. Leo Klinkers, voorzitter Federale Alliantie van Europese Federalisten (FAEF), www.faef.eu.

{"email": "E-mailadres ongeldig", "url": "Website adres ongeldig", "required": "Verplicht veld ontbreekt"}
nl_NLNederlands