Burgerconventie van de FAEF met 55+-deelnemers

Bij de presentatie van deze lijst van leden van de burgerconventie van de FAEF passen de volgende opmerkingen.

Het is een voorlopige lijst. De termijn voor registratie voor deelname aan de Conventie verstrijkt op 31 oktober 2021. Een andere groep mensen, die geen tijd heeft om actief deel te nemen, wenste op de hoogte te worden gehouden van de vorderingen van de Conventie. Zij zijn hier niet vermeld. 

De Conventie is een antwoord op de "Conferentie over de toekomst van Europa" van de EU. Die conferentie heeft als expliciet doel het systeem van verdragen van de Europese Unie te versterken. De Federale Alliantie van Europese Federalisten vindt dit niet verstandig voor de toekomst van Europa en stelt dat na tweehonderd jaar van vruchteloze pogingen om Europa te federaliseren, het moment is aangebroken om de op verdragen gebaseerde Europese Unie te vervangen door de federale Verenigde Staten van Europa, die gebaseerd zijn op een federale grondwet. 

Toegepaste wetenschap en morele moed zijn nu primair.

De Conventie vindt online plaats en duurt van 2 oktober 2021 tot en met 31 mei 2022. Zij heeft tot doel ons ontwerp van federale grondwet voor de oprichting van de Verenigde Staten van Europa te verbeteren. Wij zouden graag concrete amendementen en hun toelichting ontvangen.

Het wordt op prijs gesteld dat leden van de Conventie paren vormen om samen te werken aan specifieke artikelen van ons ontwerp van federale grondwet. Wie met andere leden in contact wil komen en dus het desbetreffende e-mailadres wil weten, kan dat opvragen via leo@faef.eu. De werkwijze van de Conventie wordt verder toegelicht in het Discussieforum.

De Burgerconventie is een eerbetoon aan de oorspronkelijke visie van Altiero Spinelli in zijn Ventotene Manifest van 1941-1944 om Europa te federaliseren op basis van een grondwet, naar het voorbeeld van de Conventie van Philadelphia van 1787 als de beste praktijk. Die Conventie telde 55 leden. Vandaar ons nummer 55. Maar met een + om de Conventie te verrijken met zoveel mogelijk wijsheid, kennis en moed. De geestelijke basis van de Conventie is een mengsel van toegepaste wetenschap en morele verantwoordelijkheid.

Ik wens de Conventie succes met haar werk voor een constitutioneel, democratisch, veilig, welvarend en solidair federaal Europa.

Dr. Leo Klinkers, voorzitter FAEF, Den Haag, 1 oktoberst, 2021. 

Albanië (niet-EU)

1.

Ylber Sela
Hoogleraar aan de Faculteit Bestuurskunde en Politieke Wetenschappen, Zuidoost-Europese Universiteit, Tetovo. Auteur van o.a.:
... "De Europese Unie als een federale staat.
... "Het belang van de euro als munteenheid en de euroisatie in Macedonië". 

België (EU)

2.

Herbert Tombeur
Co-auteur van de European Federalist Papers. Deskundige op het gebied van constitutioneel recht en verdragsrecht.

3.

Pietro De Matteis
Voormalig vice-voorzitter van de federalistische beweging Sta op voor Europa.

4.

Catherine Vieilledent
Voormalig ambtenaar Europese Commissie. Publieke sector en internationale organisaties, civiele samenleving, academische wereld.

Curaçao (Nederlandse Antillen)

5.

Berry Scheperboer
Oprichter en directeur van een advocatenkantoor. Leider van de beweging voor de federalisering van de voormalige Nederlandse koloniën op de Antillen.

Tsjechische Republiek (EU)

6.

Jakub Jermar
Europese federalist.

Denemarken (EU)

7.

Lars Næsbye Christensen

8.

Morten Lund
Europese humanist.

Frankrijk (EU)

9.

Michel Caillouët
Voormalig EU-ambassadeur. Europees Federalist.

10.

Yves Gernigon
Voorzitter Europese Federalistische Partij.

11.

Frances Cowell
Auteur van boeken over risicobeheer en risicocultuur.

Duitsland (EU)

12.

Alfred Mevissen
Voorzitter van Art Moves Europe. Actief Europa verenigen door middel van kunst.

13.

Benjamin Zeeb
Mede-oprichter van, en auteur bij de Alliantie4Europa, alsook van het Project voor een Democratische Unie. Europees federalist.

14.

Heinrich Kümmerle
Districtshoofd van UEF-Heilbronn. Auteur van "We Are All Part of Europe!". Organisator van de Hertensteiner Talks. Europees federalist.

15.

Ulrike Liebert
Hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Bremen, Duitsland. Auteur van binnenkort te verschijnen publicaties:
... "Europa erneuert! Eine realistische Vision für das 21 Jahrhundert".
.. Europeanisering en renationalisering: Lessen uit crises voor innovatie en ontwikkeling' (co-editor)... Verzoening van democratische soevereiniteit met economische en monetaire integratie: T-dem in dialoog met het Duitse Constitutionele Hof' in: Hoe Europa te democratiseren.

Griekenland (EU)

16.

Yannis Karamitsios
Auteur van "Tijd voor een Europese Federatie". Stichtend lid van de Alliantie4Europa. Juridisch ambtenaar bij de Europese Commissie. Europees federalist.

17.

Christos Bezirtzoglou
Auteur van diverse boeken over EU-kwesties, o.a. Europese integratie, handelsbeschermingsinstrumenten, regionale innovatie en het EU-selectieproces. Specialiteiten: Federalisme, informatie- en communicatietechnologieën, aanwervingsprocessen in de openbare sector.

IJsland (niet-EU)

18.

Maximilian Conrad
Hoogleraar politieke wetenschappen, Universiteit van IJsland. Auteur van o.a.:
... "Het Europees burgerinitiatief: Eindelijk transnationale democratie in de EU?
... "De ontbrekende schakel in de EU-democratie? Waarom een transnationale publieke ruimte van belang is'.
... "F-woord of blauwdruk voor institutionele hervorming? Europese integratie en de blijvende relevantie van federalisme".

Ierland (EU)

19.

Ken Sweeney
Directeur van de European Network Media Vision Company Lmtd.

Italië (EU)

20.

Alessandro Pietrogiacomi
Europese federalist.

21.

Cristina Fasone
Adjunct-professor vergelijkend publiekrecht aan de LUISS Universiteit van Rome (en de door mij geleide zomerschool over parlementaire democratie in Europa is gevestigd aan de LUISS School of Government). Auteur van o.a.:
... "Asymmetrieën tussen nationale parlementen in de Eurozone, buiten de Eurozone en in de EU. Waarom en in welke mate dit zorgwekkend is". 
... "Kunnen de begrotingsraden de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie versterken? A Comparative Analysis. School of Government, Universiteit van Sienna.

22.

Egidio Caricati
Europese federalist.

23.

Fabio Masini
Professor aan de Universiteit van Rome. Auteur van o.a.:
... "De ECB: naar een monetaire autoriteit van een federaal Europa?
... "Nationale autonomie, regionale integratie en globale openbare goederen". 

24.

Francesco Sgarlata
Redacteur van het tijdschrift Europe Today. Europees federalist.

25.

Giovanni Bertazzoli
European City Team. Europees federalist.

26.

Giuseppe Martinico
Hoogleraar vergelijkend publiekrecht aan de Scuola Superiore Sant'Anna te Pisa. Co-auteur van:
... "De nooit eindigende hervorming van de EU: Another Chain in the Semi Permanent Treaty Revision Process?
... "De Canadese bijdrage aan een vergelijkend recht van afscheiding.

27.

Pier Graglia
Auteur van een biografie van Spinelli en over de Europese Unie, Europeanism. Internationale, juridische, historische en politieke studies, Università degli Studi di Milano Statale.

28.

Salvatore Calleri
President Rode Tulpen voor de Verenigde Staat van Europa. Europese federalist.

Malta (EU)

29.

Cyrus Engerer
Lid van het Europees Parlement.

Nederland (EU)

30.

David West
Wereld federalist.

31.

Frans Tonnaer
Emeritus hoogleraar milieurecht.

32.

Emile van Essen
World Federalist. Duurzame politiek.

33.

Fernand Jadoul
Co-auteur van de European Federalist Papers (Paper 13). Honorair Consul voor Luxemburg. 

34.

Frans Vermeulen
Wereld federalist.

35.

Hans van der Vlugt
European Federalist.

36.

Johanna Steijlen
World Federalist.

37.

Ingo Piepers
Voormalig commandant van het Nederlandse deel van de Snelle Reactiemacht van de Verenigde Naties voor het beëindigen van de oorlog in Bosnië (1992-1995). Europees Federalist.

38.

Karel Majoor
Voormalig burgemeester. Europees Federalist.

39.

Mozes Marinho Sanches
De Nederlandsche Bank. Hoofd van ECB-missies. Europees Federalist.

40.

René Graafsma
Mediaspecialist. Europees Federalist.

41.

Koen van Bremen
Consultant in overheidsadministratie. Deskundige op het gebied van de mislukte federatie van Kameroen.

42.

Fabrice Luijten
Consultant in overheidsadministratie. Omdat hij van twee naties afkomstig is, is identificatie met Europa belangrijker dan met een natie binnen Europa. Gedreven door het gevoel van urgentie dat we de regels waarmee we ons spel als samenleving spelen, moeten herdefiniëren om de uitdagingen van onze tijd met succes aan te kunnen.

43.

Max Herold
Senior adviseur Nederlandse overheid. Auteur van publicaties over beleidsvorming.

Noorwegen (niet-EU)

44,

Christer Lundquist
Directeur Lundquist Forlag. Oprichter van Mitt Europa, de eerste beweging van pro-Europese federalisten in Noorwegen.

Portugal (EU)

45.

Fernanda Neutel
Hoogleraar politieke wetenschappen aan de universiteit van Lusofona-Lissabon. Hoofd-directeur van de eerste-graads cursus Europese Studies en Internationale Betrekkingen.
Auteur van geschriften over de Europese integratie, de instellingen en de institutionele integratie, waaronder "De rol van het Europees Parlement in de crisis van de Unie". 

Roemenië (EU)

46.

Bogdan Rogozianu
European Federalist.

47.

Madalin Blidaru
JEF Roemenië. Europese Federalist.

48.

Victor Negrescu
Lid van het Europees Parlement.

Spanje (EU)

49.

Amparo Plaza Muñoz
Europese federalist.

50.

Jorge Juan Morante
Voorzitter UEF Madrid.

51.

Manuel Galiñanes
Voorzitter van de Escuela de Formación Humanistica y Social de la Asocatión "Unidad de Ayuda Ciudadana" (UdAC). Europese Federalist.

52.

Ramon Maynou Ferreres
Podemos.

53.

Victor Manuel Sanroma Latorre
Europese federalist.

54.

Florina Poenaru
Strijder voor het Europa van de Burgers. Heeft in verschillende EU-landen gewoond. Streeft naar de Verenigde Staten van Europa, gebaseerd op een federale grondwet. 

55.

Carlos Rosetti Manacorda
Humanist.

56.

Fernando Barredo Valenzuela
Humanist.

57.

José Luis Cuba Valenzuela
Lid van de raad van bestuur van de Fundación DemocraciActiva.

58.

Olivia Muñoz-Rojas Oscarsson
Socioloog.

59.

Teo Riera
Mediaservices.

Zweden (EU)

60.

Jacob Öberg
Hoogleraar rechten en plaatsvervangend hoofd van de afdeling onderwijs aan de school voor rechten, psychologie en maatschappelijk werk van de universiteit van Örebro. Tevens verbonden aan het Europees Universitair Instituut te Florence. Co-redacteur van:
... "Deconstructing EU Federalism through Competences. 

61.

Joel Boehme
Bestuurslid van VOLT Europe.

62.

John Eric Fossum
Hoogleraar politieke wetenschappen aan het Arena Center for European Studies van de Universiteit van Oslo. Auteur van o.a.:
... "Het Ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet: Tussen probleemoplossend verdrag en op rechten gebaseerde grondwet'.
... "De Conferentie over de toekomst van Europa: hervormingsinstrument of forum voor reflectie?
... "De Europese Grondwet: de Rubicon overgestoken? 

63.

Mathias Darmell
Europese Federalist. Milieuactivist.

64.

Sofia Näström
Hoogleraar aan de afdeling Overheid van de Universiteit van Uppsala. Auteur van o.a.:
... "De Anarchische Staat: Logica van Legitimiteit in de Sociale Contract Traditie.
.. 'De legitimiteit van het volk'.
.. "Politieke ongelijkheid in transnationale democratie.
.. De geest van de democratie: Bronnen van corruptie en vernieuwing. 

Zwitserland (niet-EU)

65.

Ivan Gil Carretero
Manager voor de Telco-industrie. Voornaamste interessegebied is hoe gegevens en digitalisering kunnen worden gebruikt om de samenleving en politieke veranderingen te beïnvloeden. Afgestudeerd in rechten, politieke wetenschappen en Europese bedrijfskunde. Deelgenomen aan verschillende organisaties en fora om na te denken over de mogelijkheden om federale grondslagen te ontwikkelen in het huidige kader van conflict en crisis in de Zuid-Europese staten. Had de kans om kennis te maken met de federalistische theorie en geschiedenis door Prof. Cesar Diáz Carrera die me in het onderwerp bracht en de belangrijkste reden is waarom ik aan dit project zou willen deelnemen. 

Verenigd Koninkrijk (niet-EU)

66.

Giulia Gentile

67.

Juliet Lodge
Emeritus hoogleraar aan de School voor Media en Communicatie, Universiteit van Leeds. 

68.

Ulrike Rüb
Onderdirecteur Federal Trust, Londen

VS (niet-EU)

69.

Glen Martin
Emeritus hoogleraar filosofie aan de Radford Universiteit in Virginia. Hij is oprichter en voorzitter emeritus van het programma vredesstudies. Uitvoerend directeur van het Earth Constitution Institute (ECI) en voorzitter van de World Constitution and Parliament Association (WCPA) en woordvoerder voor de Earth Constitution. Auteur van o.a.:
... "Legitieme Politieke Autoriteit en ons Globale Sociale Contract.
.. "Wereld Federalisme.
.. "Het concept van democratie en ons wereldwijde contract.
.. 'De utopische horizon van objectieve menselijke waarden'. 

70.

Adam Christopher Nettles
Amerikaan woont sinds 4 jaar in Italië. Geëngageerd Europees Federalist. Doctoraatsstudent in internationale betrekkingen aan de Universiteit van Milaan. Werkt aan Europese defensie-integratie, meer bepaald aan het PESCO-mechanisme. Master in internationaal recht van duurzame ontwikkeling en een bachelor in politieke wetenschappen met een "pre-law" focus. Vertrouwd met Amerikaans federaal recht, internationaal recht en internationale betrekkingen. 

nl_NLNederlands