0 opmerkingen

Reageer op: Voorbeeld: Noorse manier om dit probleem op te lossen

Door Christer Lundquist


#2259

Ramon; waarom vind je de bepaling voor geen discriminatie op basis van taal vreemd? Is dat elders in Europa ongebruikelijk?
Ik neem aan dat u doelt op het eerste artikel van afdeling 2 van de laatste wet waarnaar ik verwees:

" Hoofdstuk 2. Verbod op discriminatie
Afdeling 6.Verbod op discriminatie

Discriminatie op grond van geslacht, zwangerschap, verlof in verband met bevalling of adoptie, zorgtaken, etniciteit, godsdienst, overtuiging, handicap, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie, leeftijd of combinaties van deze factoren is verboden. "Etniciteit" omvat nationale herkomst, afkomst, huidskleur en taal."

{"email": "E-mailadres ongeldig", "url": "Website adres ongeldig", "required": "Verplicht veld ontbreekt"}
nl_NLNederlands