10 maart

0 opmerkingen

Voortgangsverslag Conventie van de burgers 24

Door Leo Klinkers

10 maart 2022


Herschikking van de CC-agenda

Beste leden van FAEF's burgerconventie,

Vanwege de plotselinge verandering van de gebeurtenissen, met gevaarlijke situaties voor Europa, maar ook de kansen die zich in deze nieuwe fase kunnen voordoen, zouden wij de agenda van het proces tot wijziging van het ontwerp van federale grondwet willen wijzigen. In de zin van een versnelling van het proces. 

Momenteel hanteren we drie weken voor elk artikel. Eén week voor de eerste voorstellen tot wijziging van een artikel. De tweede week voor discussie in het Discussieforum. De derde week voor de Raad van Bestuur om een besluit te nemen over een voorlopige definitieve versie. 

We gaan deze procedure inkorten tot twee weken. Eén week voor het indienen en bespreken van voorstellen voor verbetering. De tweede week voor de goedkeuring van een nieuwe (voorlopige) tekst.

De reden voor de versnelling is dat de Conferentie over de toekomst van de EU in de loop van mei afloopt. Wij zouden graag vóór die tijd onze eigen federale grondwet klaar hebben.

Het nieuwe schema ziet er dan als volgt uit:
- het verbeteren van art. VI -> eindigt op 18 maartth
- verbetering van art. VII -> 19 maartth - 1 april.st
- verbetering van de artikelen VIII, IX en X (zeer korte artikelen) -> 1 aprilst - 15 aprilth.

Wij leggen het voorlopige eindproduct voor aan een kleine groep leden van de Conventie van de burgers om woord voor woord na te gaan wat nog kan worden verbeterd en wat moet worden geschrapt. Wij werken ook aan een professionele Engelse versie. Zoals het er nu uitziet, denken wij dat de Grondwet (artikelen en toelichtingen samen) ±100 bladzijden zal tellen.

Zodra de definitieve tekst van de Grondwet klaar is, zullen wij een uitgebreide petitie lanceren om meer bekendheid te geven aan onze Grondwet. De leden van de Conventie van burgers zullen de eersten zijn aan wie wij deze petitie voorleggen.

Dus, als je nog iets hebt om bij te dragen aan artikel VI, doe het dan alsjeblieft dit weekend. 

Om de verkorte tijd zo goed mogelijk te benutten, staan de artikelen VII, VIII, IX en X al open op de website. Het staat eenieder vrij deze artikelen nu reeds te bestuderen op eventuele verbeteringen.

Namens de Raad van Bestuur,
Leo Klinkers
Voorzitter FAEF

{"email": "E-mailadres ongeldig", "url": "Website adres ongeldig", "required": "Verplicht veld ontbreekt"}
nl_NLNederlands